6 d’abril del 2011

VALONES AL CENTRE DEL POBLE

Tres Valones (Tringa glareola) en la "llacuna temporal" que hi ha a l'entrada del poble.
El passat dissabte dia 2 d'abril vem poder gaudir de 3 Valones (Tringa glareola) aturades a la "llacuna temporal" formada per les darreres pluges a l'entrada del poble, davant l'Escola Mogent. Aquesta cita és remarcable per al nostre municipi, ja que l'espècie no és gaire habitual de veure i menys  veure'n 3 exemplars junts, ja que normalment es solen veure exemplars solitaris al llarg de la conca.
  Les vores d'aquestes"llacunes temporals", originades a causa de les darreres pluges, són plenes de fang que utilitzen les orenetes per a construir el seu niu. (A la fotografia podem observar dues espècies d'oreneta; l'Oreneta cuablanca (Delichon urbicum) que podem veure volant amb el carpó blanc (part superior de la cua)  i l'Oreneta comuna (Hirundo rustica) que podem  veure a terra amb la  gorja vermella i cua més llarga.
També es va poder gaudir de la capacitat que tenen les Orenetes per recollir fang amb el bec i transportar-lo al niu per tal d'arreglar-lo o fer-lo de nou. Sovint quan veiem els nius podem distingir bandes de colors que ens indiquen que el fang utilitzat en la construcció del niu prové de diferents zones.

Valona i Corrriol petit (Charadrius dubius), que el dissabte dia 2 d'abril compartien espai. De corriols se'n van poder veure 2 exemplars que constament s'enlairaven per tornar a aterrar d'inmediat.

Una altra espècie que es va poder observar a la "llacuna temporal" va ser el Corriol petit (Charadrius dubius), en concret es van observar fins a dos individus. En aquest cas però es una espècie força habitual de veure, però no meyns important. I fins hi tot pot arrivar a criar de forma intermitent al nostre municipi. 
Valona i Estornell vulgar( Sturnus vulgaris) a la vora de la "llacuna temporal". En aquests ambients la proliferació de petits insectes és molt ràpida. Aquest fet ocasional és aprofitat per els ocells en la seva alimentació i reposició d'energia.  
Els Estornells són un altre grup d'ocells que es va poder veure pels voltants de la "llacuna temporal". En aquest cas es tractava d'un Estornell vulgar (Sturnus vulgaris) que s'assembla molt a l'Estornell negre (Sturnus unicolor), ambdos presents al nostre municipi i que sovint podem observar cantant sobre les antenes de TV de casa nostra.
Entre l'herba es va poder observar una Titella (Anthus pratensis) que s'anava menjant  els insectes que trobava. Aquesta espècie la podem trobar durant tot l'hibern en el nostre municipi, però a la primavera ens abandona per anar a criar al centre i nord d'Europa.
Finalment  també es va observar un exemplar de Titella (Anthus pratensis) pels voltants de l'aigua, compartint espai amb altres ocells com els Tudons (Columba palumbus) o les Garses (Pica pica).