24 de febrer del 2013

LA PLUJA DEL 2012 A LA ROCA DEL VALLÈS

Enguany han estat 452,5 els litres per metre quadrat, que s'han recollit a la Roca del Vallès. El pitjor registre dels darrers 4 anys. Estadísticament La Roca hauria de rebre entre 500 i 600 mm anuals, tot i que amb l'augment de la temperatura mitjana que s'està registrant aquestes precipitacions mitjanes ja no deuen ser suficients per a que la vegetació i la fauna local visquin amb comoditat.

Mitjanes mensuals de pluja per a l'any 2012.

La manca d'aigua en el sòl provoca un estrès hídric, sobretot els mesos de més calor. Provocant una pèrdua de fulles (senescència estival) per tal de reduir l'evapotranspiració, i així poder sobreviure a les mancances hídriques. En tot aquest procés de falta d'aigua les plantes son les que més ho pateixen, no és el cas dels animals que sovint poden fer desplaçaments per a buscar aigua. Dins de la fauna potser els amfibis son els que deuen estar sotmesos a desaparèixer com a resultat dels canvis en el seu hàbitat.  

Aquest any hem tingut pluja durant tots els mesos amb un total de 52 dies de pluja al nostre municipi. 10 d'aquests van ser a l'octubre, amb una aportació de 130 litres, la major quantitat enregistrada, però el mes amb més dies de pluja va ser l'abril, amb 12 dies de pluja i 58,5 litres.

Blau: precipitacions del 2012, Vermell: precipitacions del 2011, Verd: precipitacions del 2010,
 Lila: precipitacions del 2009