19 de febrer del 2012

XARXETS AL GOLF VILALBA

El diumenge dia 12 de Febrer es va poder observar 3 exemplars de Xarxet (Anas crecca) 1 mascle i 2 femelles, en la bassa més naturalitzada del Golf Vilalba. Altre cop més, l'atracció que tenen aquestes basses per a la fauna salvatge ha quedat demostrada. A la bassa també es pot veure un Ànec cullerot (Anas clypeata ) mascle que com a mínim porta aquí des del 2 de Desembre del 2011,  i altres ocells com Ànecs collverds (Anas platyrhynchos), Fotxes (Fulica atra) i Polles d'aigua (Gallinula chloropus) que pasturen per la vora de la bassa. D'altres espècies com la Puput (Upupa epops), els Roquerols (Ptyoprogne rupestris), l'Aligot (Buteo buteo),  Martinet blanc (Egretta garcetta), i fins hi tot un Mussol (Athene noctua) eren presents als camps del Golf.

La Puput és un dels ocells que podem observar durant tot l'any al nostre municipi, no obstant, a l'hivern nomès queden alguns exemplars aïllats i fins hi tot pot haver anys que no se'n vegi cap.
El fet de trobar aquests ànecs ens dona una idea de la qualitat de la zona en termes ambientals, els animals saben que ningú els destorbarà i conviuen perfectament amb la gent que juga al golf. De nou ha tornat a pujar la biodiversitat al nostre municipi. Espais com aquest són força interessants i molt necessaris per a l'avifauna vallesana. De ven segur que el fred que està fent aquests dies encara ens reserva més sorpreses!!!!

Filmació on es poden veure dues femelles de Xarxet i un Ànec Cullerot a Vilalba 

5 de febrer del 2012

FREDALUGUES!! ONADA DE FRED POLAR A LA ROCA


                                                                                                                                                                                 English version below

Un grup de Fredalugues volant per sobre dels camps que hi ha entre Santa Agnès i el riu Mogent, tota una meravella!!

Paral·lelament a l'arribada de l'onada de fred polar i la neu caiguda el dia 2 de febrer, el dia 3 va arribar un nombrós grup de 113 exemplars de Fredalugues (Vanellus vanellus) al nostre municipi. 

Apart de la neu, l'observació de les Fredalugues és un d'aquells espectacles que el fred de l'hivern porta al nostre poble.

Aquest bonic ocell és de tonalitats predominantment blanques i negres amb irisacions verdoses i morades al dors. És molt característic de l'espècie una fina cresta que ens ajuda a la identificació de lluny i a ull nu. Les potes presenten una color vermellós i les infracobertores caudals són de tonalitats carabasses. En vol destaca el blanc del carpó i de les puntes de les ales.
La Fredaluga és un ocell que pertany al grup dels caràdrids, es a dir, limícoles (= ocells que trobem entre els llims) de mida mitjana o petita i amb bec curt. Fora del període de cria són gregàries podent formar estols de milers d'exemplars. A l'hivern s'alimenten en camps de conreus herbacis, com ara els camps que es troben entre Santa Agnès i el riu Mogent, al pla de Parellada, on cerquen petits invertebrats.

Els camps de rostolls els serveixen per trobar aliment.

D'altra banda aquestes no són les primeres que arriben al nostre municipi aquesta temporada, ja que el 11/12/11 es van poder veure les primeres 7 fredalugues, als camps de Can Meià (Toni Alonso), i d'altres grups que s'han anat veien, com els 9 exemplars que s'estaven veien abans de la nevada als camps del Bosc de Ca l'Amat o exemplars aïllats als camps del Golf de Vilalba.

El riu Mogent, abans de l'arribada d'aquest estol de 113 Fredalugues, el dia 2 de Febrer.

Filmació del grup de Fredalugues que hi ha a Santa Agnès.LAPWINGS!! WAVE OF POLAR COLD 

Parallel to the arrival of the wave of polar cold and snow fallen on February 2, day 3 was arriving a large group of 113 specimens of Lapwings (Vanellus vanellus) at our village.
This beautiful bird  with shades predominantly black and white, with green and purple irisations on mantle. It is very characteristic of the species a thin ridge that helps us to identify it. The legs have a reddish color and undertail- coverts are shades of pumpkins. Flying, white rump and white tips of the wings, are easy to see.
The Lapwing is a bird that belongs to caradrides, from waders (= birds found among the silt) or small-sized with short beak. Outside the breeding season they are gregarious and may form large flocks of thousands. In winter they feed on arable fields, as fields close to St. Agnes Village and the Mogent river, where find invertebrates to eat.
On the other hand are not the first that arrives in our village this season, since the 11/12/2011 we could see the first 7 Lapwings, at Can Meià (Toni Alonso), and other groups have been seen, as the 9 Lapwings that were seen before the snow  fall at Ca l'Amat's fields or isolated specimens at Vilalba Golf  Club's fields .