12 de gener del 2012

LA PLUJA DEL 2011 A LA ROCA DEL VALLÈS

L'any 2011 ha estat un dels més plujosos dels darrers anys al municipi de La Roca del Vallès, amb un total de 829 litres per metre quadrat. Aquest any passat han caigut 128 litres més que l'any 2010 i 157 litres  més que l'any 2009. El mes amb més pluja ha estat el Març que va enregistrar 215,5 litres en 8 dies, el novembre tot i que va ser un mes de pluja, es va quedar amb 208,5 litres en 11 dies.


Registre de pluja de l'any 2011. Un any amb força pluja però que
va caure de forma inusual.

D'altra banda el Desembre ha estat un mes sense pluja, fet que ens ha deixat en aquest registre de 829 litres, que tot hi trobar-se molt per sobre de la mitjana anual, podia haver estat millor. Sense tenir en compte el Desembre, Agost i Setembre han estat els mesos amb menys pluja. Això va donar com a resultat una manca de bolets en els boscos del municipi que no van aparèixer fins a mitjans de novembre, desprès de les pluges d'Octubre que van acumular 83 litres i que van ajudar a donar humitat als boscos. El Juliol va ser un mes força plujós, amb 101 litres, propiciant l'aparició de Rossinyols (Cantharelus cibarius) la primera setmana d'Agost.


  Comparació de la pluja caiguda els darrers 3 anys. 2011(Blau), 2010 (Vermell), 2009 (Verd).
    La pluja caiguda el 2010 i el 2009 tot i ser menor, es va aprofitar millor, i l'entorn no va patir tant la falta
    d'aigua com en el 2011, on la tardor va ser molt seca (fet inusual a les nostres contrades).   
Enguany, 54 han estat els dies de pluja al nostre municipi, es a dir el 15% de dies de pluja respecte del total de dies de l'any. L'any 2010 van ser 61 dies de pluja, el 16,5% del total. Tot i tenir més dies de pluja vam tenir menys aigua.