5 de desembre del 2011

ÀNEC CULLEROT AL GOLF VILALBA


English version below

El passat diumenge dia 4 de desembre es va poder observar un mascle d'Ànec cullerot (Anas clypeata) a una de les basses del Golf de Vilalba, prop de La Roca Village (Obs: Toni Alonso, Carles Llebaria). Observar Cullerots a La Roca és un fet inusual, però posa de manifest que aquests espais son esencials per a la fauna aquàtica. La bassa on es troba aquest exemplar és una de les més naturalitzades ja que és plena de canyís (Phargmites australis) pels marges. L'individu compartia l'espai amb altres aus com Fotges comunes (Fulica atra), Ànecs collverds (Anas platyrhynchos), Polles d'aigua (Gallinula chloropus), Cabussets (Tachybaptus ruficollis) i un Bitxac (Saxicola torquata) mascle que anava i venia entre les branques de canyís. 

Ànec cullerot mascle, en una de les basses que podem trobar al Golf de Vilalba. Es probable que aquest exemplar
porti més d'una setmana a la mateixa bassa. Es fàcil de reconèixer pel pit blanc i el bec gros en forma d'espàtula. 
El cullerot comparteix espai amb fotges (a la dreta).  Aquest animal s'alimenta de plantes aquàtiques i insectes que troba en aquests ambients.


Per tothom és coneguda la controversia que sempre han generat els camps de golf allà on es construeixen, però en aquest cas els camps que ofereix el Golf Villalba dóna noves possibilitats a l'ornitofauna del municipi. Entre greens i bankers es possible d'observar el Picot verd (Picus viridis), Cueretes blanques (Motacilla alba), Blauets (Alcedo atthis), Repicatalons (Emberiza schoeniclus), Trist (Cisticola juncidis), Garses (Pica pica), Pitrojos (Erithacus rubecula), Aligots (Buteo buteo) i moltes més espècies.


L'Aligot és una de les rapinyaires diurnes que solen sobrevolar  els camps del Golf Vilalba en busca de ratolins i algun petit ocell. Les faroles de l'urbanització son un dels llocs on s'el pot veure parat.

El Picot verd és un dels ocells que sovint es deixen veure volant d'un costat a l'altre del Golf. El seu vol ondulat així com la tonalitat verdosa fan que sigui una espècie fàcil d'identificar.
English version

SHOVELER AT VILALBA GOLF CLUB

On Sunday 4th December was observed a male Shoveler (Anas clypeata) in a ponds of Vilalba Golf, near La Roca Village. The pond is one of the more natural because it is full of reeds (Phargmites australis). It was sharing this space with other birds such as common Coots (Fulica atra), Mallards (Anas platyrhynchos), Moorhens (Gallinula chloropus), Little Grebes (Tachybaptus ruficollis) and male Stonechat (Saxicola torquata) that came and went between the reeds branches.
To everyone's always known the controversy generated by the golf courses where they are built, but in this case the fields in the Vilalba Golf offers new opportunities to birdlife in the municipality. Between Bankers and Greens is possible to observe Green Woodpeckers (Picus viridis), White Wagtail (Motacilla alba), kingfishers (Alcedo atthis), Reed Buntings (Emberiza schoeniclus), Zitting Cisticola (Cisticola juncidis), Magpies (Pica pica), Robins (Erithacus rubecula), common Buzzard (Buteo buteo) and many more species.