3 de novembre de 2011

LA PLUJA DELS DARRERS DIES I ELS BOLETS

                                                                                                                                                                                    English version below


La pluja caiguda aquests darrers dies ens situa en els 620,5 litres de precipitació acumulada des de l'1 de Gener. En aquest darrer més d'octubre han estat 83 els litres caiguts per metre cuadrat, després de dos mesos de pluja practicament inexistent. Setembre 7,5 litres i Agost 6 litres. Aquestes dades han provocat que enguany no trobem bolets en els nostres boscos, tot i que a l'agost es van poder recollir Rossinyols (Cantharellus cibarius) en les proximitats de Can Planes. Les pluges durant el juliol, que van acumular 101 litres, acompanyades d'una temperatura no molt alta, per estar en ple estiu, van afavorir aquest fet.

                                                      

En aquest video podreu veure les nubolades que ens han deixat aquests 83 litres per metre cuadrat acumulats.

No obstant no podem dir que la temporada hagi acabat encara, doncs caldrà esperar fins a mitjans de mes per veure si aconseguim trobar algun Rovelló (Lactarius sanguifluus) o Pinatell (Lactarius deliciosus). Només hem de confiar que no faci fred de cop, ja que en aquest cas la temporada segur que haurà finalitzat.


English version

MUSHROOMS AND LAST DAYS RAINFALL


The rainfall in recent days puts us in the 620.5 mm of rain since January 1st. In this month of October were 83 liters per square meter, after two months of rain practically nonexistent. September and August 6 and 7.5 liters everyone. These lack rain have led mushroom in our forests. But in August we were able to pick Chanterelles (Cantharellus cibarius) up in the vicinity of Can Planes. The rainfall, 101 litres, during July, accompanied by not too high temperature have favored this fact.
But we can not say that mushrooms season is finished yet, then we should wait until mid-month to see if we will pick up some Lactarius sanguifluus or Lactarius deliciosus. Just trust that it does not blow cold, as in this case certainly would have ended the mushrooms season.

2 comentaris: