30 d’octubre del 2011

ESTORNELLS, ALIATS DE LES PLANTES

                                                                                                                                                                                    English version below

Els Estornells (Sturnus sp) son un dels grups d'ocells que sovint trobem parats sobre les antenes de televisió, xemeneies i teulades. No obstant també els podem veure parats sobre lledoners (Celtis australis), cirerers (Prunus avium) i oliveres (Olea europaea) entre d'altres,  on hi van per menjar-se els fruits. Un cop han digerit la part carnosa d'aquests, regurgiten els pinyols, doncs no son capaços de deglutir-los. D'aquesta forma ajuden  a la planta en la dispersió de les llavors. Aquest fenomen se l'anomena zoocòria i és molt important per a la majoria d'espècies vegetals, ja que aquesta es la manera de disseminar-se i no fer-se competència per l'espai. 
Al nostre municipi tenim dues espècies d'Estornell que porten a terme aquesta missió. L'Estornell negre (Sturnus unicolor) i l'Estornell vulgar (Sturnus vulgaris). Ambdós força difícils de diferenciar durant l'estiu, però no ara quan el plomatge d'hivern del primer presenta unes taquetes blanquinoses i iridescents que el diferencia del segon.
A la fotografia podem observar pinyols de lledoner, cirerer i olivera. Aquests van ser recollits a una teulada on els estornells acostuman a parar-se.


                                                                                                                             
                                                                                                   Estornells, antenes i xemeneies

English version

STARLINGS, ALLIED TO PLANTS

Starlings (Sturnus sp) are a group of birds that are often perched on aerial television, chimneys or walking over roofs. But we also see them perched on hackberry (Celtis australis), cherrytree (Prunus avium) and olivetree (Olea europaea), among others, where there were to eat the fruits. Once they have digested the fleshy part of them, regurgitate the seeds, because they are not able to eat them. This will help to plant the seed dispersal. This phenomenon is called zoocoria and it is very important for most plant species, as this is the way to spread and not become competition for space.
In our village we have two starling species that carry out this mission. Spotless Starling (Sturnus unicolor) and Starling (Sturnus vulgaris). Both very difficult to differentiate in summer time, but it's now when winter plumage differs from first to second.

2 comentaris:

  1. Res... Una aportació al peu de foto de la notícia... Per a qui pugui interessar... Es veuen efectivament 5 pinyols de Lledoner, 2 d'olivera, 1 de cirerer i les tres que queden sense identificar són de MÀGNOLIA...

    A reveure! MK!

    ResponElimina